TV-tittarna & det sociala rummet

En studie av den sociala positionens betydelse för TV-kanalfrekvenser och självuppfattning

André Jansson
MKV, MKV-Magisteruppsats , ht30
MG033C
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.