Liseberg “2005”

En fallstudie av möten med pressen

Charlotta Roos
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt95
MG17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.