Kvalitet i PR-konsulttjänsten

en studie om vad uppdragsgivare till public relations-konsulter upplever som kvalitet i konsulttjänsten

Liselotte Kullman
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt94
MG10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.