Jakten på information

Om användning av interna nyhets- och arkivdatabaser med omvärldsinformation vid sveriges riksdag 1997

Björn Ljungberg
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt97
MG42
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.