Hur nöjd får man vara?

En kvalitativ undersökning av inställningen till intern information av anställda på SDF Tynnered

Titel: Hur nöjd kan man vara? – En attitydundersökning av inställningen till intern information av anställda på SDF Tynnered Författare: Ognjen Dakic Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskurs Termin: Vårterminen 2007 Handledare: Bengt Johansson Syfte: Syftet är att undersöka om de anställda medarbetarna på SDF Tynnered verkligen får intern information de behöver och vad de menar när de säger att de är nöjda dvs. missnöjda med den. Syftet är att undersöka vilken information dem får, varifrån och på vilket sätt samt att undersöka även vilken inställning de anställda har till intranät som informationskanal och dess eventuella implementering inom SDF Tynnered. Metod: Kvalitativ attitydanalys Material: 10 enskilda samtalsintervjuer Resultat: Vissa grupper av medarbetare verkar få den information de behöver. Vissa andra grupper verkar inte få tillräcklig mycket och inte heller den information de behöver. Äldreboende verksamheten har mest nöjda medarbetare medan Kultur & Fritid verksamheten har minst nöjda medarbetare, i likhet med NMI – enkäten. Det finns två huvudtyper av förhållningssätt till intern information bland medarbetarna: Det kritiska och Det icke kritiska. SDF Tynnereds interna information skulle kunna förbättras med differentierad och målgruppsanpassad information. Detta gäller i synnerhet den skriftliga informationen. Åtgärden skulle lätt och med fördel kunna genomföras med ett webbaserat intranät som SDF Tynnered rekommenderas att implementera. Nyckelord: intern information, internkommunikation, informationskanaler, intranät, NMI, SDF Tynnered, kvalitativ attitydundersökning.

Ognjen Dakic
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt07
MG184
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.