Expertkommentatorer

en kvantitativ innehållsanalys om hur den politiska tolkande journalistiken såg ut ett år innan valet 2006 i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet

Titel: Expertkommentatorer – en kvantitativ innehållsanalys om hur den politiska tolkande journalistiken såg ut ett år innan valet 2006 i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Författare Lady-France Mulumba Handledare Monica Löfgren-Nilsson Kurs D-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskurs Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den politiska tolkande journalistiken i kommentatorform såg ut i svensk morgonpress år 2005, ett år innan senaste valet. Metod Kvantitativ innehållsanalys Material Materialet består av nummer från tre olika dagstidningar: Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Det består av vad som har skrivits i dessa tidningar under 2005, alltså ett år innan valet. Det totala antalet artiklar uppgår till 348 stycken; 134 från DN, 109 från Svenskan och 105 från GP. Resultat Expertkommentatorerna fokuserade ofta först och främst på valrörelsen i dagspressen år 2005. Frågor gällande politiska beslut och idéfrågor var också viktiga. Dessa journalister fokuserar inte som det förväntas enbart på nutid och det som kommer att hända i framtiden utan också på partipolitiska frågor. Och att dessa frågor kommer mest i samband med kommande händelser. Av de personer/partier som förekommer är det dåvarande statsministern som person och Moderaterna när det gäller politiska partier som är mest framträdande. Dessa värderas oftast som neutrala, ifrågasättande och inkompetenta. Politiker får ibland komma till tals och ibland inte. Expertkommentatorerna använder sig av orsaker för att tolka politiken, liksom av mycket spelgestaltning. De lägger inte så stor vikt på framtidsprognoser och använder sig mycket av konsekvenser för det som kommer att komma. Expertkommentatorerna använder sig av tolkningsmarkörer genom att visa att de bara är tolkande.

Lady-France Mulumba
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt07
MG182
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.