Svart på rosa

En kvantitativ innehållsanalys av hur företag skildras i Dangens Industri

Abstract Titel: Svart på rosa Författare: Christian Johansson och Lotta Josefson Handledare: Magnus Fredrikson Kurs: Påbyggnadskursen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2006 Syfte: Att undersöka hur företag skildras i ekonomimedia med avseende på företags ansvar och företagens roll i samhället. Frågeställningar: Vilka olika typer av ansvar är huvudfokus i innehållet när företag skildras och hur ges de olika typerna av ansvar uppmärksamhet i förhållande till varandra? Vilka sakområden kopplade till företag och deras verksamhet skildras och hur ges de olika sakområdena uppmärksamhet i förhållande till varandra? Material och metod: En kvantitativ innehållsanalys av artiklar och notiser från Dagens Industri publicerade under åren 2004-2006 Huvudresultat: I det undersökta materialet skildras företag genomgående med ett ekonomiskt huvudfokus och ekonomiska sakområden förekommer i en dominerande utsträckning i enheterna. Också juridik förekommer i enheterna, men i en mycket begränsad andel. Detta innebär att materialet speglar en syn på företagens ansvar som i huvudsak ekonomiskt och i viss mån juridiskt, medan skildringar av företags etiska och filantropiska ansvar är frånvarande. Synen på företagens roll i samhället som skildras är att företag ska gå med ekonomisk vinst och leverera de produkter och tjänster som kunderna vill ha samt följa de lagar som finns.

Christian JohanssonLotta Josefson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt06
MG170
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.