Spionage på studenternas villkor?

Studenternas läsning av och uppfattning om studenttidningen Götheborske Spionen

Abstract Titel: Spionage p studenternas villkor? – Studenternas läsning av och uppfattning om studenttidningen den Götheborgske Spionen Författare: Ida Johansson Handledare: Monica Löfgren Nilsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Påbyggnadskurs, Vt 2007 Syfte: Syftet är att beskriva läsningen av studenttidningen Spionen och förklara den. Metod: Enkätundersökning Material: 550 slumpmässigt utvalda studenter i strategiskt valda ämnen, vars studentkår prenumererar på Spionen. Huvudresultat: Hälften av studenterna läser minst ett nr per termin av Spionen, den andra halvan läser den aldrig eller väldigt sällan. Det största skälet till att inte läsa Spionen är bristen på tillgänglighet och att man inte känner till den. Det finns inga starka negativa åsikter mot Spionens innehåll. Den största kritiken får den yttre formen utstå, tidningens form, färg och layout. Studenterna är överens om att man vill ha lokala nyheter i sin studenttidning. Allra starkast intresse visar man dock ”jobb och karriärmöjligheter efter studietiden”. Det finns två grupper av studenter. Den ena vill ha ett mer lättsamt innehåll och den andra efterfrågar mer seriösa och fördjupande artiklar. Det är främst yngre studenter och nybörjarstudenter som vill ha ett lättsamt innehåll. En möjlig förklaring är att med ökad ålder och ökat antal terminer på universitetet erhåller studenterna det intresse och den kunskap som krävs för att sätta sig in i ett tyngre innehåll. Bristen på studentkultur i Göteborg visade sig att ha en viss påverkan för läsintresset för Spionen och studentfrågor.

Ida Johansson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt07
MG179
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.