” The times they are a-changin’ “

En komparativ studie av den svenska videovåldsdebatten på 1980-talet och spelvåldsdebatten på 2000-talet

thumbnail of 189-2

” The times they are a-changin’ “ En komparativ studie av den svenska videovåldsdebatten på 1980-talet och spelvåldsdebatten på 2000-talet Författare Christer Andersson Handledare Annika Bergström Kurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp Termin VT 10 Syfte Utföra en komparativ undersökning av den svenska videovåldsdebatten på 1980-talet och spelvåldsdebatten på 2000-talet. Metod Kvalitativ textanalys av 88 artiklar ur Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet Huvudresultat Videovåldsdebatten under de undersökta åren 1980-1989 innehåller väldigt tydliga drag av moralpanik medan spelvåldsdebatten 2000 – 2009 endast visar på enskilda aktörers tendenser till moralpanik.

Christer Andersson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.