Att Döda Droger med Verbala Vapen

En studie om retoriken i kampanjen “Det finns många anledningar att inte testa knark”

Abstract Titel: Att Döda Droger med Verbala Vapen Författare: Dena Akaber Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap D. Institutionen för journalistik och masskommunikation. Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2005 Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka retoriska strategier och argument kampanjen ”Det finns många anledningar att inte testa knark” använder för att övertyga målgruppen att inte testa narkotika. Metod: Klassisk retorikanalys Material: Affischer, bilagor, tv-reklam och radioinslag Resultat: Kampanjen är retoriskt effektiv då den är målgrupps- och situationsanpassad. Humor och överraskningseffekter används på ett övertygande sätt för att tilltala målgruppen. Avsändaren för kampanjen är samma som huvudbudskapet: ”Det finns många anledningar att inte testa knark”. Detta för att regeringens Narkotikakommission står bakom kampanjen och inte vill riskera målgruppens avståndstagande. Celebriteter från nöjesvärlden används i kampanjbilagorna för att ge trovärdighet åt budskapen. Känslomässiga argument används främst i tv-reklamen och radioinslagen och är inbäddade i metaforer, symboler och ord. De påpekar narkotikas skadliga sidor på individnivå och ur solidarisk synvinkel. Faktaargument baseras på det juridiska perspektivet samt de kortvariga effekterna av narkotika, främst i affischerna. När anti-drogbudskap riktas till en misstänksam publik bör man argumentera på individnivå med känslomässiga argument som stärks av trovärdiga auktoriteter för att skapa tillit och övertyga. Kampanjen är troligen mindre effektiv i ett hälsokommunikativt sammanhang. Masskommunikativa insatser skapar medvetenhet om ett problem men saknar möjligheten att förebygga ett beteende, vilket är kampanjens elementära intention.

Dena Akaber
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt05
MG161
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.