MEDIEKONSUMTION OCH UPPFATTNINGAR OM DEN ALLMÄNNA OPINIONEN

Föreställningar i ett föränderligt medielandskap

Syfte: Få en ökad förståelse för hur uppfattningar om den allmänna opinionen påverkas utav
olika typer av mediekonsumtion idag.
Teori: Exemplification, The Influence of Persumed Influence & Third Person Effect
Metod: Experiment och fokusgruppintervjuer
Material: Insamlad data från experiment och fokusgrupper
Resultat: Det huvudsakliga resultatet från fokusgrupperna visade att osäkerheten angående
varifrån andra människor får sin information och världsbild ifrån ökade om deras konsumtion primärt var digital, något som utmanar fundamentet i äldre teorier om vad som påverkar människors uppfattning av den allmänna opinionen. Samtidigt som sociala medier erbjuder flera verktyg för att få en översikt över åsiktsdistributionen i samhället, indikerar resultatet att det tycks svårare att få en överblick av opinionen till följd av digitaliseringen. Experimentet visar att när deltagarna ska uppskatta stödet i den allmänna opinionen för ett förslag presenterat i en nyhetsartikel, så får den traditionella medieeffekten exempla inte motsvarade gensvar hos deltagarna när de
presenteras i kommentarsform som när den presenteras i en nyhetsartikel.

Hanna Alexandersson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt16
MG202
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.