2dnsn

Omvärldsanalys av digital distribution av nordiska spel i Norden

Abstract Titel: 2dnsn: Omvärldsanalys av digital distribution av nordiska spel i Norden. Författare: Pirkko Väänänen Kurs: Påbyggnadskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation, vid Göteborgs universitet. Termin: VT 2006 Syfte: Att presentera och utvärdera de mest sannolika utvecklingslinjerna för digital distribution av nordiska spel på den nordiska marknaden. Metod: Informationssökning och fokusgruppsintervjuer. Slutsats: Jag fann stor likriktning i utformning bland existerande tjänster för digital distribution, trots stor möjlighet för variation. Casual spel; spel som spelaren snabbt kan ta till sig, förekom i högre grad än så kallade Core- eller Hard Core-spel; med hög inlärningströskel. Spelen distribuerades oftare i form av en nedladdningsbar installationsfil än som webbspel, det vill säga direkt körbara i webbläsaren. Teoretiskt sett borde möjligheterna för nordisk speldistribution att etablera sig och växa vara goda. Internetanvändningen är större och bredbandsinnehav är betydligt vanligare bland ungdomar i norden än i EU generellt. Tyvärr var dock attityderna i stort negativa mot laglig digital mediedistribution bland de nordiska ungdomar som deltog i min studie. I fyra av fem intervjuade grupper var piratkopiering ett vanligt förekommande fenomen. Inga kulturella/nationella skillnader inom norden kunde observeras här. Den enda grupp som stack ut något kom från en finsk småstad. De var något mer positiva till det nya distributions-sättet än genomsnittet.

Pirkko Väänänen
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt06
MG174
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.