Tabloid=Tabloidisering?

En kvantitativ innehållsanalys av framsidorna på Sveriges tre största morgontidningar. Samt kvalitativ textanalys av huvudnyheterna

Abstract Författare:! Katarina Clendinning Titel: Tabloid=Tabloidisering? Kurs: Påbyggnadskursen (D) för medie- och kommunikationsvetenskap. Göteborgs Universitet Termin: HT 2007 Syfte: Har morgontidningarnas framsida förändrats i och med övergången till tabloidformat? ! 1. Har strukturen förändrats på förstasidorna på morgontidningarna efter övergången till ! ! tabloid? ! 2. Har utformningen av det redaktionella materialet på förstasidan förändrats i och med ! ! formatförändringen? ! 3. Har förstasidans redaktionella innehåll förändrats? Metod: Kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ textanalys av huvudnyheterna på varje framsida. Material: Storstadsmorgontidningarnas framsidor före och efter tabloidiseringen av del 1, vecka 11 år 2003 och 2006, av Göteborgs Posten, Dagens Nyheter samt Sydsvenska Dagbladet. Huvudresultat: Studien visade att alla tre tidningarna uppvisar tendenser mot det tabloidiserade hållet. Dessa tendenser visade sig bland annat i att strukturen förändrats i och med övergången. Antal redaktionella objekt på framsidan minskade, liksom antalet annonser. Kompositionen mellan text och bild har förändrats och resultatet visar att komposition rubrik/bild har ökat. Tidningarna domineras av lokala och regionala nyheter, främst om nöje. Bilder med fokus på personer har ökat och användande av personnamn ökade liksom tilltal i rubrikerna. Textanalysen visade att efter formatförändringen strukturerade om huvudnyheten i en mall som oftast inte förekom vid fullformat. Mallen innebar en återkommande komposition av rubrik, text och bild. Dessutom använde man sig av layout-tekniker som färgval av ord i rubriken. Textanalysen och den kvantitativa innehållsanalysen visade att huvudnyheterna oftast inte innehöll ett typiskt tabloidiseringsämne. Detta innebär att man inte försöker locka in läsaren med detta. Dock visar tendensen att förekomsten av flera tabloidiseringsämnen har ökat. Om de tendenserna fortsätter kommer morgontidningarna att leva upp till det man kallar för tabloidiserade tidningar inom en snar framtid.

Katarina Clendinning
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt07
MG180
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.