Kandidatuppsats i journalistik (Journalistikgranskning)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
KV18-9

En undersökning om hur dagstidningars varumärke påverkar publikens förtroende

Ellen Ivarson, Emma Holmsen och Julia Fredriksson
vt18
KV18-8

En kvantitativ innehållsanalys av de politiska kommentatorernas
objektivitet i fyra svenska dagstidningar

Rebecca Bengtsson & Stefan Johansson
vt18
KV18-7

En kvantitativ innehållsanalys av mediernas rapportering av regeringens beslut att flytta myndigheter från Stockholm.

Sofia Bednarek & Frida Granström
vt18
KV18-6

En kvantitativ innehållsanalys av könsmärkning på svenska ledarsidor

Anna Wikman & Hilma Lundwall
vt18
KV18-5

En kvalitativ studie om journalisters nyhetsvärdering och nyhetsurval i förhållande till statistik och klick inom Sveriges Radio.

Jennie Ölund
vt18
KV18-4

En kvalitativ analys av gestaltningen av kön och normbrott i
personporträtt i Elle och Café

Emilie Wahlström
vt18
KV18-3

En kritisk diskursanalys av stereotypiserat manligt och kvinnligt skrivande.

Andreas Varas, Moa Strand och Oskar Hvass
vt18
KV18-2

En kvalitativ undersökning om den unga publikens syn på journalister som uttrycker åsikter.

Moa Alfredsson och Bodil Hjelm
vt18
KV18-1

En kvantitativ innehållsanalys av kvällspressens
gestaltning av offentliga kvinnor och män i skilsmässa.

Amanda Samuelsson och Lovisa Meijer
vt18
KH17-12

En kvantitativ studie om kommentarsfältens utveckling och samtalsklimat

Tove Andersson och Camilla Haagen
vt17
KH17-9

En intervjustudie om de verktyg och ideal som före detta
journalister tar med sig in i native advertisingyrket

Amorelli Elisa och Hårdänge Sofia
vt17
KH17-8

En kvantitativ studie om vilka nyheter som presenteras på Snapchat Discover

Gabriel Persson och Mona Kaveh
vt17
KH17-7

En kvantitativ studie om hur IT-läckan på Transportstyrelsen
rapporterades i svensk dagspress

Frida Wall och Lilly Kronlund
vt17
KH17-2

- En kvalitativ studie av porträtterandet av
kronprinsessan Victorias förlovning med Daniel

Caroline Lundgren och Eva Solér
vt17
KV17-12

En kritisk diskursanalys av medierapporteringen om ungdomarna i Nordstan

Nanna Nilsson, Johanna Sundquist och Hanna Dahlström
vt17
KV17-11

En kvantitativ innehållsanalys av klickrubriker som ett exempel på kommersialiseringen av nyhetsmedia

Elsa Kinnerfors och Amanda Lindgren
vt17
KV17-10

En kvalitativ innehållsanalys av hur fyra svenska dagstidningar skildrade ryska påsken

Johannes Malmgren
vt17
KV17-9

En studie om förändringen av lokalt och regionalt utbud över tid

Fredrik Petersson, Fredrik Tillberg och Robin Salomonsson
vt17
KV17-8

En kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sin yrkesroll

Noa Söderberg, Sebastian Lindström & Jonatan Andersson
vt17
KV17-7

En kvantitativ innehållsanalys av representationen av ungdomar i Sveriges fem största tidningar

Michaela Karlén, Lovisa Olsson & Shadi Rostamzadeh
vt17
KV17-6

En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svensk egenproducerad konfliktrapportering

Mia Holmberg Karlsson & Ellinor Svensson
vt17
KV17-5

En studie om betalväggar på den svenska dagstidningsmarknaden

Alfred Dikalow, Niklas Jonsson, Anthony Nordström
vt17
KV17-4

En undersökning av könsroller i ett podcastsamtal

Lotta Olsson och Max Härstedt
vt17
KV17-3

En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga respektive manliga mördare framställs i Veckans Brott

Sofie Furusäter & Mikaela Söderberg
vt17
KV17-2

En kvantitativ studie av hur ökad redaktionell närvaro påverkar nyhetsrapporteringen om en förort

Britta Kramsjö & Maria Snellman
vt17
KV17-1

En kvalitativ innehållsanalys av två kultursidors gestaltning av Ryssland

Elias Wahlberg och Gunnar Harrius
vt17
KV16-13

En kvalitativ textanalys av framställningen av arbetarklassen

Therese Irebäck
vt16
KV16-12

En studie i svensk speljournalistiks förutsättningar

Linus Degerskär, Pär Fredriksson, Sebastian Sandström
vt16
KV16-11

Om hur Sofia Hellqvist och Chris O’Neill framställdes i svenska medier under perioden kring respektives bröllop

Adrian Norlund och Karl-Oskar Skeppstedt
vt16
KV16-10

Presenterad världsbild i P3 Nyheter och Ekot

Alice Nilsson och Ida Österberg
vt16
KV16-9

En studie om ledarsidors skildring av flyktingfrågan

Malin Bergstrand och Carolina Sandsten
vt16
KV16-8

En kvalitativ textanalys av hur en bild förändrade tidningars rapportering om flyktingsituationen

Sara Kappelin och Julia Sandsten Vikberg
vt16
KV16-7

En jämförande studie av tysk och svensk rikstäckande dagspress under flyktingkrisen 2015

John Falkirk och Emil Salmaso
vt16
KV16-6

En kvantitativ innehållsanalys av svensk musikpress

Filip Lyrheden, Oscar Petré, Antonia Tsatsa
vt16
KV16-5

En studie i representation inom podcastmediet

Estrid Wagersten Matilda A Ljungkvist Erik Espeland
vt16
KV16-4

En studie om blivande journalisters homogenitet

Emilia Berntsson och Josip Ladan
vt16
KV16-3

En kvantitativ innehållsanalys om hur media beskriver ensamma gärningsmän i våldsdåd med kopplingar till ideologi

Oskar Dahlgren, Madeleine Gartéus, Mohamed Yussuf
vt16
KV16-2

En studie av medias rapportering av Israel/Palestinakonflikten under hösten 2015 och våren 2016

Micael Thernström, Jakob Norén Eriksson och Eskil Blohmé
vt16
KV16-1

En kvalitativ innehållsanalys av bilderna på Alan Kurdi

Frida Bergstedt, Patricia Higson och Kajsa Kalméus
vt16
KH15-11

En studie av traditionella och alternativa mediers personuppgiftspubliceringar i tre uppmärksammade kriminalfall

Erik Göthlin och Christian Möller
vt15
KV15-23

Samarbeten över den yrkesetiska gränsen – en historisk och aktuell överblick

Sofia Karlsson
vt15
KV15-22

En kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och GT:s rapportering om dubbelmordet på Vårväderstorget den 18:e mars 2015

Frasse Levinsson
vt15
KV15-21

En film om MMA

Anna Tjäder
vt15
KV15-20

En studie av hur Norrland och ”norrlänningar” framställs i rikstäckande public service-nyheter

David Lindahl och Olov Planthaber
vt15
KV15-19

En analys av mammarollen i personporträtt i tidskriften Mama

Lisa Grettve och Ida Nordén
vt15
KV15-18

en kvantitativ innehållsanalys i hur den svenska mediebilden av romer ser ut

Linnéa Katz
vt15
KV15-17

en kvalitativ studie om genusrepresentationen i Modellpojkar och Modellflickor

Sofie Einarsson och Viktor Strömberg
vt15
KV15-16

En studie av utrikesnyheternas väg till svenska tidningsläsare

Ida Mikko och Daniel Ågren
vt15
KV15-15

En studie om rapporteringen kring hiv och aids i svensk dagspress

Anna rosenström och Sanna Arbman Hansing
vt15
KV15-14

en kritisk diskursanalys på mediebilden av Margot Wallström.

Elias Arvidsson och Frida Geisler
vt15