Kvinnorna sätter HÅRT MOT HÅRT på ledarsidorna

En kvantitativ innehållsanalys av könsmärkning på svenska ledarsidor

thumbnail of KV18-6

Purpose: The main purpose of this study is to determine if gender-typing occurs in the editorial pages of five of Sweden’s biggest daily newspapers on two levels; the
composition of the editorial desk and the subjects which male and female editorial journalists write about.

Method: Quantitative content analysis. Procedure: We have used Moss Kanter’s theory about gender-typing and Löfgren
Nilsson’s theory about hard subjects that are traditionally covered by male journalists and soft subjects that are traditionally covered by female journalists to analyse 177
editorial articles from Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet and Göteborgs-Posten.

Results: Gender-typing does not occur in the editorial pages of analysed newspapers, neither in the composition of the editorial desk nor in the subjects which male and female journalists write about. However, we found strong tendencies that women still cover more of the soft subjects than men and men cover the biggest part of the hard subjects.

Anna Wikman & Hilma Lundwall
Journalist, Journalistikgranskning , vt18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.