”Hon har inte alla besticken i lådan”

En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga respektive manliga mördare framställs i Veckans Brott

thumbnail of KV17-3

Title: ”Hon har inte alla besticken i lådan” – En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga respektive manliga mördare framställs i Veckans Brott
Author: Sofie Furusäter & Mikaela Söderberg
Subject: Undergraduate research paper in Journalism studies, Dept. Of Journalism, media and communication (JMG) Gothenburg University
Term: Spring 2017
Supervisor: Marina Ghersetti, JMG Gothenburg
Pages/words: 38/15648, excluding appendix and reference-list
Purpose: The purpose of this paper is to examine how the Swedish television program Veckans Brott portraits female and male murderers.
Method: Critical Discourse Analysis
Procedure: 10 cases (within 14 episodes) were analyzed through Critical discourse analysis.
Results: Our analysis show some differences between the portrayal of the male and female offenders in the Swedish television program Veckans Brott.
Key words: Crime, gender, media, murderer, Veckans Brott, narratology, discourse
analysis, norm
Nyckelord: Brottslighet, genus, medier, mördare, Veckans Brott, narratologi,
diskursanalys, norm

Sofie Furusäter & Mikaela Söderberg
Journalist, Journalistikgranskning , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.