RIKTAD REKLAM – JA TACK

En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

thumbnail of 1168

Syfte: Att undersöka och få en ökad förståelse för Generation Z’s användande av reklam på Instagram

Teori: Uses and Gratifications

Metod: Kvalitativ respondentintervju

Material: Samtalsintervjuer med åtta respondenter mellan 18 till 25 år

Resultat: Resultatet visar att respondenterna överlag upplever reklamen på Instagram som något positivt. De använder reklamen genom att klicka vidare på annonser, samt spara och skicka vidare dem, främst för att göra så bra och genomtänkta köp som möjligt, bli inspirerade av produkter och se nyheter. När reklamen upplevs som ointressant, inte är väl riktad eller blir för mycket, ignoreras den. Integritetsaspekten påverkar ej deras inställning,
upplevelse eller användning av reklam, och de upplever ingen oro över hur företag får information för att kunna personalisera annonserna. Respondenterna upplever att reklamen är
bra och funktionell om den är väl personaliserad och riktad till deras intressen och behov.

Emmy Björkman och Emmy Simpson
MKV, Examensarbete , ht21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.