“Den mentala styrkan är starkare än kroppen. Jag kör tills kroppen lägger ner”

En feministisk och semiotisk analys på framställningen av
framgångsrika kvinnor i serien Svenska Powerkvinnor.

Syfte: Att analysera hur framgångsrika kvinnor porträtteras i den svenska realitygenren i
förhållande till makt och framgång.

Teori: Normativ femininitet, Genuskontrakt och Semiotik

Metod: Etnografisk innehållsanalys (ECA)

Material: Alla avsnitt av säsong 1 av realityserien Svenska Powerkvinnor.

Resultat: Studien visar på att kvinnor porträtteras utifrån typiskt feminina karaktärsdrag, samt
från sitt utseende. Alla kvinnor är delvis representerade utifrån den normativa
femininiteten, både utifrån karaktärsdrag samt representationen. Utifrån teorin om
semiotik, reproduceras en myt om den framgångsrika kvinnan som en driven stadstjej
med hög arbetsmoral och som förväntas prioritera karriären före den mentala hälsan och
nära relationer för att uppnå framgång.

Amelia Brådenmark & Linnea Sandberg
MKV, Examensarbete , ht21
1169
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.