Mjuka värden för en hård publik?

En studie om Premier Leagues CSR-arbete för en svensk publik

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur svenska aktiva konsumenter och icke-konsumenter tolkar Premier Leagues CSR-arbete.

Teori: Stuart Halls inkodning och avkodnings-modell

Metod: Kvalitativ intervjustudie

Material: Sex stycken mer aktiva och sex stycken mindre aktiva respondenter i åldrarna 23-66

Resultat: Studiens resultat är att respondenterna tolkar Premier Leagues CSR-arbete på många olika sätt och ställer sig i olika tolkande positioner från fråga till fråga. Respondenterna tolkar på olika sätt varför de började titta på Premier League, och varför Premier League har en stor publik i Sverige. Detta har att göra med sportsliga, sociala, kulturella och tekniska aspekter. Respondenterna svarar hur Premier Leagues kampanjer
inte är något som kan få de att konsumera mer eller mindre av Premier League än vad de redan gör eller inte gör. Däremot tycker majoriteten av respondenterna att kampanjerna är bra och anser att Premier League har ett kontrakt med samhället.

Axel Berntsson och Joakim Nelimarkka
MKV, Examensarbete , ht21
1170
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.