PROFESSIONELL, PERSONLIG ELLER MITTEMELLAN?

En kvantitativ studie på Ebba Buschs närvaro på Instagram.

thumbnail of 1171

Syfte: Syftet med studien är att undersöka Ebba Busch närvaro på Instagram.

Teori: Studier I politisk kommunikation på Instagram. Teorier som bygger på Personifiering
av politiken, Visual political image och Celebrity politician.

Metod: Kvantitativ innehållsanalys.

Material: Den kvantitativa innehållsanalysen består av 1366 inlägg publicerade mellan 25 april 2015 och 15 november 2021.

Resultat: Undersökningen visade att andelen professionella inlägg har ökat sedan 2015 och att
andelen personliga inlägg har minskat. Det har även skett förändringar i innehållet, fokuset på partiledaren ensam har blivit större, i och med personifieringen av politiken. Därmed har andelarna av den typen av bilder som porträtterar partiledaren
ensam ökat. De bilder som skapar mest engagemang hos följarna var däremot glamourösa arbetsbilder och personliga vardagsbilder. Resultatet visar även att Ebba Busch vill porträtteras som en varm och vänlig partiledare. Det har alltså skett förändringar kring partiledarens närvaro på Instagram.

Sofi Lindberg
MKV, Examensarbete , ht21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.