LOOK WHAT YOU MADE ME DO…

Vad influerar influencern? – En kvalitativ intervjustudie

thumbnail of 1154

Syfte: Studien ämnar undersöka vad som influerar influencers kring vad de publicerar
i sina sociala medier. Teori: Sharenting, Självpresentation, Integritet, Trans-parasociala relationer, Mediemoral

Metod: Kvalitativa respondentintervjuer

Material: Tre influencers som är baserade i Sverige. De är mammor med barn under 13 år som gör betalda reklamsamarbeten på Instagram. De har mellan 1000 och 10 500 följare och har olika inställningar till frågeställningarna.

Resultat: Resultaten visar att respondenterna försöker framställa sig så nära sin egen
person som möjligt samtidigt som de vill värna om sina relationer och hålla privatlivet privat. Gränsdragningen ser olika ut för olika personer.
Respondenterna beskriver att det finns tillfällen där de upplever en fördjupad relation med följarna. Detta indikerar att begreppet trans-parasociala relationer bör utredas ytterligare och eventuellt utvidgas. I sina resonemang framhåller respondenterna en önskan om att göra rätt i relation till barnen. Vi ser dock tendenser till att influencers val att exponera sina barn i betalda samarbeten och organiskt innehåll går hand i hand. Barn som exponeras i det organiska flödet inkluderas även i betalda samarbete medan barn som inte inkluderas i organiskt innehåll inte heller figurerar i betalda samarbeten.

Karin Björklund och Carita Jacobsson
MKV, Examensarbete , vt21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.