HUR LÅNG ÄR EN PARTIPISKA?

En kvalitativ studie om de politiska partiernas lokala valrörelser i Sverige

thumbnail of 1153

Syfte: Syftet i denna studie är att undersöka hur de lokala valkampanjerna förhåller sig till det nationella kampanjerna och belysa vilka likheter och skillnader man kan se i partiernas olika uttryck samt hur professionaliserade de lokala kampanjerna är.

Teori: Professionalisering, Varumärke

Metod: Kvalitativ innehållsanalys, Semiotik, Retorik

Material: Valaffischer från svenska valkampanjer 2018; Socialdemokraterna (Nationell, Olofström, Emmaboda), Moderaterna (Nationell, Älvkarleby, Åmål) och Sverigedemokraterna (Nationell, Partille, Motala).

Resultat: Studien visar att man i stor utsträckning i sin kommunikation präglas av professionaliseringen och att de lokala valrörelserna i stor utsträckning präglas av de nationella valkampanjerna. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna bedriver mycket likartade kampanjer medan Moderaterna är överrepresenterade när det kommer till skillnader.

Lukas Engström & Jonathan Larsson
MKV, Examensarbete , vt21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.