DET LILLA EXTRA

En kvalitativ undersökning av dejtingprogram i senmoderniteten

thumbnail of 1131

Syfte: Att belysa mediebilden av kärlek i svenska dejtingprogram.

Teori: Anthony Giddens ​senmodernitet ​ . Eva Illouz, Byung-Chul Han, Emma Engdahl och Zygmunt Baumans teorier kring samtida kärlek och dejting – oförmågan att se “den andre” och kärlekens kommersialisering.

Metod: Kvalitativ, tematisk analys.

Material: Nio avsnitt av svenska dejtingprogram – tre avsnitt av ​Gift vid första ögonkastet, tre avsnitt av ​Bonde söker fru ​ och tre avsnitt av ​Love Island Sverige ​ – samt programmens format.

Resultat: Dejtingprogrammen framställer kärlek både i linje med och i motsättning till teoretikernas beskrivningar av den senmoderna kärleken som kommersialiserad och den senmoderna människan som oförmögen att se “den andre”. Analysen visar också att det finns en differens i hur formaten och deltagarna framställer kärlek.

Felicia Hassan
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.