”MEN DET ÄR JU RYSSLAND. SÅ DET ÄR SVÅRT ATT VETA MED DET DÄR…”

En kvalitativ innehållsanalys om hur ryska idrottare och Ryssland framställs i dopningssammanhang i svenska tidningar.

Syfte: Att undersöka hur ryska idrottare och Ryssland framställs i dopningssammanhang i svenska tidningar.

Teori: Nationell identitet i internationella relationer, socialkonstruktivism, objektivitet, framing.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys

Material: 26 nyhetsartiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet.

Resultat: Resultatet visade att artiklarna i regel var opartiska, både före och efter 2014. Däremot fanns det en tydlig tendens där fler artiklar var obalanserade efter 2014 än innan. Vad ramar beträffar kunde vi identifiera många negativa ramar om ryska idrottare och Ryssland i våra undersökta artiklar. Den mest framträdande var misstänksamhet. Innan 2014 innehöll många artiklar ingen ram alls, och den ram som fanns var just misstänksamhet. Efter 2014 förekom desto fler negativa ramar, även under detta nedslaget var misstänksamhet den mest framträdande.

Daniel Cullin och Joel Lund
MKV, Examensarbete , vt21
1151
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.