INFLUENCER MARKETING: Inspiration och rekommendation eller manipulation och överkonsumtion?

En kvantitativ studie om attityder till influencer marketing på Instagram.

thumbnail of 1176

Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenska, unga kvinnors attityder till reklam på Instagram med fokus på influencer marketing.

Teori: Persuasion Knowledge Model, Social Influence Theory

Metod: Surveyundersökning

Material: Instagraminlägg från influencers och företag, svar från surveyundersökning som riktar sig till svenska kvinnor i åldrarna 16-25 år.

Resultat: Studien visar att attityden till reklam på Instagram generellt är negativ. När det gäller influencer marketing råder dock en viss ambivalens. En stor del av respondenterna uttrycker kritik och en negativ attityd till fenomenet samtidigt som mer än 68 procent någon gång eller oftare köpt
en produkt som en influencer gjort reklam för. Reklamen från influencers uppfattas som mer estetiskt tilltalande men studien visade
även på ett samband mellan benägenheten att köpa en produkt och influencers som står bakom reklamen. En positiv attityd till influencern i fråga resulterar i större fallenhet att köpa en produkt.

Lovisa Nylander, Ella Forssling & Johanna Ardevall
MKV, Examensarbete , ht21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.