ATT TJÄNA PENGAR ÅT MAMMA

En kvalitativ intervjustudie om uppfattningen kring barns medverkan i influencers betalda samarbeten

thumbnail of 1177

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur mediekonsumenter uppfattar inlägg på det sociala mediet Instagram där barn medverkar i betalda samarbeten, publicerade av sina föräldrar med olika företag.

Teori: Parasociala Relationer, Sharenting, Extended Self

Metod: Kvalitativ Intervjustudie

Material: Två fokusgrupper uppdelat efter kön. Sju respondenter mellan 24 – 60 år, fyra kvinnor och tre män. Alla mer eller mindre aktiva på sociala medier.
Resultat: Vi kan se att det finns en negativ uppfattning kring barns medverkan i betalda
samarbeten på sociala medier. Detta utifrån de relationer och tidigare erfarenheter som mediekonsumenten besitter. Mediekonsumenten är också benägen att sympatisera med att influencers inte alltid kan undvika att barnen inkluderas, eftersom barnet är en stor del av influencerförälderns identitet. Vidare visar våra resultat att mediekonsumenter uppfattar legitimiteten i inläggen där barn medverkar olika beroende på om barnet
kunde dra nytta av arbetet hen gjort eller inte. Om barnet själv kan ge samtycke bidrog också till uppfattningen av legitimitet. De uppfattade också att influencers försöker legitimera barnens inkludering i deras betalda samarbeten, detta för att försöka underhålla den relation de byggt till sina följare. Även om de uppfattade försöket till
maskering från influencern, legitimerades den inte av mediekonsumenten

Matilda Hellkvist & Moa Kristensson
MKV, Examensarbete , ht21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.