Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
470

En kvalitativ studie av Renovas internkommunikation

Tobias JohanssonOla Laurin
vt03
846

En kartläggning av hur genusforskning skildras i svensk press

Sanna Andersson, Sofia Johansson
vt13
216
Björn Ljungberg
ht96
471

- en lyssnarundersökning

Martin Jordö Henrik Svedlund
vt03
1094

A case study on the narrative character of hashtag activism on Twitter in 2016

Nora Lundberg
vt19
472

En studie av mässans roll och position på det kulturella fältet utifrån arrangörer och utställare

Johanna AdamssonLisa Virhammar
vt03
939

En studie av dagstidningarnas gestaltning av kemiska hälsorisker i livsmedel under 2000-talet

Alina Avdic och Elin Heikinpieti
vt15
706

En kvantitativ innehållsanalys av nio chefredaktörsbloggar

Johan Lindgren Markus Mattsson
ht09
797

En studie om ulricehamnarnas uppfattning av sin lokaltidning

Maria Mjälgård
vt12
473

hur tolkas publicitet?

Moa HörnquistMikaela Östebro
vt03
847

En uppsats om möjligheter och utmaningar med att kommunicera i egna kanaler

Tobias Karlsson, David Olsson
vt13
885

En klarare bild av klyftan mellan publikens förhållningssätt till Big Data.

Patrik Ulfwinger
ht14
474

En kvalitativ innehållsanalys av hur trovärdighet skapas i TV.s nyhetssändningar

Maria NorbäckNadja Rabit
vt03
798

En studie om hur unga iPad-användare tänker kring nyheter på iPad.

Helena Andersson
vt12
475

En studie av Guldäggets betydelse för reklambyråer

Malin GrundEva Berglie
vt03
941

En kvalitativ studie om unga användares inställning till reklam på Instagram

Caroline Franklin och Kim Nordin
ht15
1019

En kvalitativ studie av Anders Borgs kriskommunikation

Hravn Forsne, Elin Jadefeldt
ht17
707

Skolchefers arbete för att möjliggöra digital mediekompetens i dagens och morgondagens skola

Mikael Cederbom
ht09
476

- en kvalitativ studie av IT-företags omvärldsbevakning

Malin HeifenforsAngelica Sandström
vt03
1059

En kvalitativ studie om TV4s kriskommunikation under Martin Timell-krisen

Moa Luhnevåg & Sofie Paulsson
vt18
477
Jenny-Marie Ohlsson
ht03
799
Elin Finnström, Maria Klint och Sanna Källström
vt12
478

Kvalitativa intervjuer med reklammakare och privatpersoner

Andreas LindelöwChristina HarbeckeElla Jusufovic
vt03
940

En undersökning av hur brukarna i två länder upplever en och samma webbplats

Carolina Göransson
vt15
708

Googlegenerationes syn på Filmfestivalen

Sara Adolfsson Maria Börgeson
ht09
479

En kritisk diskursanalys utav rapportering och debatt i Sveriges tre största morgontidningar gällande Massmediekoncentrationskommitténs arbete och resultat

Quintus Lindblom
vt03
1060

En kvalitativ studie om unga mäns identitetsskapande och självpresentation på Instagram

Carolina Bengtsson, Johanna Nilsson & Sandra Lindqvist
ht18
480

Belyst ur två målgruppers syn på användbarhet, interaktivitet och förtroende

Loraine Nöhr JansenKarin Pollak
vt03
1020

En kvalitativ studie om hur unga upplever Instagram

Matilda Boberg, Jacob Hammar
ht17
800

En kvalitativ studie kring arbetssökandes inställning till social rekrytering

Emelie Carlsson och Jenny Svensson
vt12
481

En uppsats om genren heminredningsprogram och dess genustyper

Karolona PerssonLovisa Wennerström
ht03
942

Innehållsanalys av hur Feministiskt initiativ använde sig av Facebook vid riksdagsvalen 2010 och 2014

Frida Rudebo
ht15
709

En kvantitativ studie av kommunikationen i kvinnofridsfrågor mellan myndigheter i Skaraborg

Åsa Borg Malin Westmark
ht09
482

En kvalitativ undersökning ur ett konceptmakarperspektiv

Minna AirenneMaria Risemark
ht03
849

en del av omvärldsförståelsen

Louise Bergetoft, Linnea Thorén
vt13
943

En komparativ studie mellan två politikers konton på Facebook.

Erik Engström
ht15
228
Ulrika Forssell
ht96