Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
1032

En kvalitativ intervjustudie om två generationers användning och identitet på Instagram

Florén, Frida, Lawenius, Stina
ht17
1030

En kvalitativ studie av två myndigheters kriskommunikation i samband med terrordådet på Drottninggatan

Holger Brundin, Olof Mattson
ht17
1025

En kvalitativ observationsstudie om beslutsprocesserna bakom vad public service
publicerar på sociala medier

Tetiana Susulovska, Amanda Vilgotsson
ht17
1024

En kvalitativ intervjustudie om kroppsaktivisters digitala aktivism

Erika Eklund
ht17
1022

en kvantitativ innehållsanalys på unikt och delat medieinnehåll i två storstadstidningar

Kristoffer Elisson Snygg, Viktor Johansson
ht17
1021

En studie om influencers som varumärkesbyggare
på Instagram

Jesper Andersson
ht17
1019

En kvalitativ studie av Anders Borgs kriskommunikation

Hravn Forsne, Elin Jadefeldt
ht17
1018

En kvalitativ studie om hur företag transformerar sin kommunikation med Inbound-metoden

Jesper Björkman
vt17
1017

Om tabloidövergången och journalistiken

Tatiana C Madrid
vt17
1016

En kvalitativ intervjuundersökning om litterära resor

Caroline Cabot
vt17
1015

En kvalitativ intervjustudie om hur konsumenter uppfattar influencers i digital marknadsföring

Emil Karlsson
vt17
1014

- en studie av bilden av konsumtion i några svenska livsstilsmagasin

Johanna Svantesson
vt17
1013

The Relationships and Characteristics

Patricia Ilin
vt17
1012

En semiotisk bildanalys av svenska kända profilers alkoholreklam på Instagram.

Rebecka Berglund
vt17
1010

Combined quantitative content analysis and critical discourse analysis.

Kaisa Vetoniemi
vt17
1009

En kvalitativ studie om användare av annonsblockerare

Carl Thorén & Oscar Wiktorsson
vt17
1008

En kvalitativ studie om medlemmars syn på Svenska kyrkan

Eva Klang Staxäng
vt17
1005

En mottagarorienterad studie om transmedialt berättande i TV-serien Skam

Emelie Bengtsson Rebecka Källquist
vt17
1004

En kritisk diskursanalys av konstruktionen av faderskapet i Alex & Sigges podcast

Fredrica Olsson
vt17
1002

En kvalitativ studie om ungas upplevelse av sponsrat innehåll på Youtube.

Malin Körling Rebecca Nordin
vt17
1001

En kvantitativ innehållsanalys av svenska politiska partiers användning av Facebook

Emelie Hagbranth & Mikael Hermansson
vt17
1000

En studie om genus och pojkars brist på läsning ur ett förlagsperspektiv.

Jakob Boëthius och Emilia Hjertman
vt17
999

En kvalitativ studie om smygreklam i sociala medier

Madeleine Berggren och Sara Petrovic
vt17
998

Hur nyhetskonsumtion påverkar uppfattningen om Sveriges företagsklimat

Tim Segerberg
vt17
997

En studie om storytelling inom den svenska modebranschen

Anders Johansson
vt17
995

En kvantitativ komparativ studie om mediernas nyhetsframställning av Angered och Majorna-Linné

Emilia Norgren
vt17
994

En kvalitativ studie om författares upplevelser av självpublicerade böcker

Andrea Roempke
vt17
993

Ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på övervikt och fetma hos barn i Västra Götalandsregionen

Annie Crona
ht16
992

En studie om solning och att vara solbrun i populärkulturella medier

Jennifer Krook, Gabriella Moberg
ht16
991

En kvalitativ studie om medieporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump

Ivana Milovanovic Julia Persson
ht16
990

En studie av riksdagspartiernas kommunikation på Facebook

Victoria Busck & Filippa Dahlkild
ht16
989

En kvalitativ mottagarstudie om reklam på bloggar

Anna Eliasson och Josefin Sahlin
ht16
988

En analys av populism och ideologi på den sociala medieplattformen Twitter

Niklas Gustafsson, Tom Serner
ht16
987

En kvantitativ studie av satirteckningens roll i svensk dagspress

David Högberg och Nils Sjölund
ht16
986

En tematisk anlys av Göteborgs-Postens ledarsidor

Henrik Gelderman
ht16
985

En kvalitativ studie om Instagramanvändares uppfattning om tävlingar på Instagram.

Elin Larsson och Sofie Thunman
ht16
984

En kvalitativ studie om medborgares uppfattning av kommuners närvaro på Facebook

Amanda Henriksson
ht16
983

En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektiv

Elvira Cranz, Ebba Johannesson Källeskog och Emelie Lättman
ht16
982

En analys av diskursen kring menstruation i sportmedia under 2016

Julia Adolfsson Johanna Agnar Josefin Björnvik
ht16
981

En diskursanalys av de svenska landstingens innovationsstrategier

Ann Bergermo
ht16
980

Så framställs kvinnliga boxare i svensk press

Jessica Oscarsson
ht16
979

En kvalitativ studie om Försvarsmaktens samarbete med reklambyrån Volt

Axel Erikson Johanna Rasmusson
ht16
978

En kvalitativ bildanalys som undersöker hur Socialdemokraterna framställs visuellt i sina Instagrambilder under valrörelsen 2014

Tansu Metin
ht16
977

En studie över Norska skidförbundets kriskommunikation i Therese Johaugs dopningsfall

Josefin Sasse
ht16
976

En kvalitativ studie av innehållet i tidningen Nya Tider

Fredrika Fröjd Emma Posner
ht16
975

en kvantitativ studie av ryska byrånyheter på nätet

Svante Nygren
vt16
974

En innehållsstudie av native advertising på svenska nyhetssajter

John Burlin
vt16
973

A study of coverage of the 2015 U.K. General Election

Hedvig Algotsson
vt16
972

En kvantitativ mottagarstudie av Humanistiska
fakultetens alumnverksamhets e-nyhetsbrev

Joline Bergfalk och Hugo Gustafsson
vt16