Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (Examensarbete)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
1055

En kvantitativ innehållsanalys av könsgestaltningen i rapporteringen av OS

Isabelle Nyberg & Frida Olsson
vt18
1054

En multimodal kritisk diskursanalys av svenska kroppsaktivisters
innehåll och uttryck på det sociala mediet Instagram

Sofia Rönnkvist & Amelie Svenstedt
vt18
1053

En kvalitativ studie om bingewatching

Elin Tornblad och Carl Bodin Svensk
vt18
1052

Kvinnor och pornografi

Hanna Olsson
vt18
1051

En kvalitativ textanalys av personporträtt i tidskriften ELLE

Camilla Lindberg
vt18
1050

En studie om Metoos gestaltning i svenska medier

Jonna Eklund
vt18
1049

En kvalitativ studie om hur unga upplever att deras attityder och värderingar påverkas av influencers på Youtube

Molly Bergvall, Linnea Hjärn & Olivia Pernefors
vt18
1048

En studie av SDF Angereds arbetsgivarvarumärke utifrån ett medarbetarperspektiv

Josefine Järbur, Elias Krantz & Daniel Lange
vt18
1047

En multimodal kritisk diskursanalys av mensaktivism på Instagram

Erika Nordbring och Julia Ekman
vt18
1046

En kvalitativ textanalys av två
välgörenhetsorganisationers arbete med
storytelling i sina kampanjfilmer

Linnéa Andersson och Ebba Persson
vt18
1045

En kvalitativ intervjustudie om PR-konsulters
uppfattning av medierelationer

Chalene Johansson & Hanna Aronsson
vt18
1044

En kvalitativ studie av ungdomars inställning till riktad reklam och hanteringen av deras privata information på Facebook.

Oscar Christiansson och Otis Ingelstam
vt18
1043

En kvalitativ intervjustudie med kvinnor som levt i nära våldsrelationer

Mikaela Ågren och Linn Olsson
vt18
1042

Communicating with music in audiovisual advertising

Jonas Hallén
vt18
1041

En kvalitativ intervjustudie om hur tonårstjejer uppfattar
influencers

Emma Bergendahl
vt18
1040

”En studie av unga svenskars bild av veteraner från internationella konflikter”

Samuel Jubell
vt18
1039

En studie om diplomatisk kommunikation på Twitter

Olivia Govik
vt18
1038

En fallstudie om högstadieelevers youtubevanor

Robin Bursjöö
vt18
1037

En kvalitativ studie om Café Magazines framställning av maskulinitet då och nu

Amanda Båmstedt och Anna Risenfors
vt18
1036

En kvalitativ studie om medieförtroende med fokus på unga vuxnas förtroende för avsändare

Vasilios Bartziokas, Markus Dalström och Tim Vikman
vt18
1035

Kampsportatleters Identitetsskapande Över Twitter

Robert Mike Varga
ht17
1034

En kvantitativ studie om könsfördelning mellan kvinnliga och manliga idrottare i sportsidornas rapportering med fokus på den internationella kvinnodagen 2016 och 2017

Jesper Medin
ht17
1033

En kvalitativ studie om företags tankar om riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

Ida Törnqvist
ht17
1032

En kvalitativ intervjustudie om två generationers användning och identitet på Instagram

Florén, Frida, Lawenius, Stina
ht17
1031

En kvalitativ intervjustudie om fäders behov av sociala nätverk

Linnéa Thörnqvist
ht17
1030

En kvalitativ studie av två myndigheters kriskommunikation i samband med terrordådet på Drottninggatan

Holger Brundin, Olof Mattson
ht17
1029

En kvalitativ studie om porträtteringen av svenska kvinnliga partiledare i media i samband med deras avgång

Moa Axman, Maja Frendin
ht17
1028

En multimodal analys av svenska biståndsorganisationers kommunikation ur ett
rättighetsperspektiv

Ellen Pileblad, Olivia Wikström
ht17
1027

En studie över #metoo:s nyhetsvärde och gestaltning i den svenska dagspressen

Clara Svärd
ht17
1026

EN KVALITATIV TEXTANALYS AV BOSTAD2021 EXTERNA KOMMUNIKATION

EMELIE ISAKSSON, FIA RÖNNQUIST, JONAS SVERNEBORN
ht17
1025

En kvalitativ observationsstudie om beslutsprocesserna bakom vad public service
publicerar på sociala medier

Tetiana Susulovska, Amanda Vilgotsson
ht17
1024

En kvalitativ intervjustudie om kroppsaktivisters digitala aktivism

Erika Eklund
ht17
1023

En studie av svenska kommuners arbete med att legitimera
och särskilja sig i sin rekryteringskommunikation.

Elin Adermalm, Fanny Wetterdal
ht17
1022

en kvantitativ innehållsanalys på unikt och delat medieinnehåll i två storstadstidningar

Kristoffer Elisson Snygg, Viktor Johansson
ht17
1021

En studie om influencers som varumärkesbyggare
på Instagram

Jesper Andersson
ht17
1020

En kvalitativ studie om hur unga upplever Instagram

Matilda Boberg, Jacob Hammar
ht17
1019

En kvalitativ studie av Anders Borgs kriskommunikation

Hravn Forsne, Elin Jadefeldt
ht17
1018

En kvalitativ studie om hur företag transformerar sin kommunikation med Inbound-metoden

Jesper Björkman
vt17
1017

Om tabloidövergången och journalistiken

Tatiana C Madrid
vt17
1016

En kvalitativ intervjuundersökning om litterära resor

Caroline Cabot
vt17
1015

En kvalitativ intervjustudie om hur konsumenter uppfattar influencers i digital marknadsföring

Emil Karlsson
vt17
1014

- en studie av bilden av konsumtion i några svenska livsstilsmagasin

Johanna Svantesson
vt17
1013

The Relationships and Characteristics

Patricia Ilin
vt17
1012

En semiotisk bildanalys av svenska kända profilers alkoholreklam på Instagram.

Rebecka Berglund
vt17
1011

En kvalitativ studie om kommunikation av varumärkesidentitet, ur ett autenticitetsperspektiv

Mimmi Nilsson
vt17
1010

Combined quantitative content analysis and critical discourse analysis.

Kaisa Vetoniemi
vt17
1009

En kvalitativ studie om användare av annonsblockerare

Carl Thorén & Oscar Wiktorsson
vt17
1008

En kvalitativ studie om medlemmars syn på Svenska kyrkan

Eva Klang Staxäng
vt17
1007

En kvalitativ studie om Women’s March i svenska tidningar

Malin Johansson
vt17
1006

En studie av strategiskt berättande i krympande landsbygdskommuner i Norrlands inland

Lars Teglund
vt17