KAMPEN OM KOMMENTARSFÄLTET

En kvantitativ innehållsanalys om åsiktsstormar i kommentarsfält på Instagram

thumbnail of 1099

Syfte: Syfte med denna studie är att undersöka åsiktsstormar i kommentarsfält på sociala medier som har blivit medialt uppmärksammade.

Teori: Computer mediated communication, parasociala relationer, Agenda setting theory och medielogik.

Metod: Kvantitativ innehållsanalys.

Material: Kommentarer under sex svenska Instagramprofilers kritiserade inlägg på Instagram. Totalt 925 kommentarer har analyserats.

Resultat: Studiens viktigaste resultat var att majoriteten av kommentarerna var stöttande till inlägget samt positiva i ton. Dessa resultat skiljer sig något när vi tar hänsyn till faktorer som kön på kommentarsförfattare och Instagramprofil, samt om kommentaren genererade svar eller om den i själva verket var ett svar på en annan kommentar. Kommentarens ställningstagande visade sig även få påverkan på ton.

Nicklas Magnusson och Felicia Rosander Lilja
MKV, Examensarbete , ht19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.