TJOCK OCH MANLIG?

En semiotisk bildanalys av manliga fettaktivisters innehåll på Instagram

thumbnail of 1100

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur män uttrycker fettaktivism genom bilder på Instagram.

Teori: Hegemonisk maskulinitet, visuell kultur

Metod: Semiotisk bildanalys, kompositionell tolkning

Material: Profiler och bilder på Instagram från 7 manliga fettaktivister. Inläggen är publicerade 2019.

Resultat: Studien visar att det går att identifiera ett antal teman som återkommer i bilder publicerade av manliga fettaktivister. Det tema som är mest förekommande är nakenhet vilket manifesteras i att samtliga fettaktivister inkluderade i studien använder den nakna kroppen som ett verktyg för att kritisera manliga kroppsnormer och således uttrycka fettaktivism. Av resultatet framgår att den manliga fettaktivismen liknar andra former av digital aktivism. Den karaktäriseras av avsaknad av formell protest, istället uttrycks aktivism genom att publicera normkritiserande bilder i syfte att förändra hur tjocka människor representeras i medier. Genom att kommunicera visuellt och publicera bilder som skildrar den tjocka kroppen på ett positivt sätt tar aktivisterna makten över hur de porträtteras. Detta leder till att de kan nyansera den negativa bilden av tjockhet samt normalisera den tjocka kroppen. Resultatet visar även att de undersökta fettaktivisterna även kritiserar och bryter andra normer, såsom köns- och heteronorm, genom publicerade bilder på Instagram.

Ebba Thorolvsen & Henric Wallin
MKV, Examensarbete , ht19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.