”I ALLMÄNHETENS TJÄNST” – MEN VILKEN TJÄNST VILL ALLMÄNHETEN HA?

En kvalitativ studie om hur unga vuxna använder P3

Syfte: Att studera unga vuxnas användning av P3 på olika plattformar och deras förväntningar på kanalen

Teori: Uses & Gratification

Metod: Fokusgrupper

Material: Intervjuer från tre fokusgrupper om totalt 14 respondenter

Resultat: Resultatet ligger i linje med tidigare forskning inom Uses & Gratification och visar på att P3 används för att tillfredsställa behov av främst information och gemenskap både via lyssnande på podd och radio, men även via sociala medier. Förväntningarna bottnar i många fall kanalens public serviceuppdrag.

Carolina Fridh, Julia Roempke & Emilia Sandberg
MKV, Examensarbete , ht18
1063
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.