“Den största boven och förgriparen i det här är TV4-ledningen”

En kvalitativ studie om TV4s kriskommunikation under Martin Timell-krisen

Syfte: Att undersöka vilka strategier TV4 använt sig av i sin kriskommunikation i samband med att en medarbetare anklagats för sexuella trakasserier.

Teori: Situational Crisis Communication Theory, Retorisk Arena

Metod: Textanalytisk metod

Material: 13 texter publicerade mellan den 13 oktober 2017 och 23 november 2017 undersöks. Dessa texter är publicerade av Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Lulu Carter och TV4.

Resultat: Studiens huvudsakliga resultat visar på att TV4 främst använder sig av bortförklaring, förlåtelse, inställsamhet samt offer-strategin i sin kriskommunikation om Martin Timell-krisen. Ånger samt motattack förekommer också, men inte i lika stor utsträckning. Detta innebär att TV4 främst använder sig av strategier inom den återuppbyggande kategorin, dock förekommer även strategier inom de förnekande och förminskande kategorierna. Utifrån de kristyper som presenteras i Situational Crisis Communication Theory befann sig TV4 i en förebyggbar kris, vilket innebär att anses bära stort eller allt ansvar i krisen. I en förebyggbar kris rekommenderas genomgående användning av återuppbyggande strategier för en effektiv kommunikation, vilket TV4 inte var helt konsekventa i.

Moa Luhnevåg & Sofie Paulsson
MKV, Examensarbete , vt18
1059
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.