DET OKONVENTIONELLA OFFRET

En tematisk analys av SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är

thumbnail of 1078

Syfte: Studiens syfte är att med en tematisk analys undersöka SVT:s dokumentär Josefin Nilsson – älska mig för den jag är. Studien fokuserar främst på hur aktörerna porträtteras och eventuellt skuldbeläggs, samt hur våldet framställs.

Teori: Dokumentär som genre, Gestaltningsteori

Metod: Kvalitativ textanalys

Material: SVT:s dokumentär Josefin Nilsson – älska mig för den jag är

Resultat: Josefin Nilsson framställs inte som ett traditionellt offer, utan dokumentären gestaltar henne genom att fokusera på hennes bedrifter och levnadsglada karaktär. Expojkvännen framställs som en förövare och blir skuldbelagd för det våldsamma förhållandet. Dokumentären gestaltar honom som ond och avvikande. Dokumentären har arbetat utefter en performativ representationsform vilket lett till att den inte kan betraktas som objektiv utan bygger på känslor och personliga berättelser. Dokumentären framställer våldet genom att betona tystnadskulturen i samhället samt vikten av att prata om våld mot kvinnor. Resultatet visar likheter med nyare forskning där offer får ta en mer central roll i medieinnehållet och berätta sin historia utan själva blir skuldbelagda för våldet.

Rebecka Drake och Klara Zellman
MKV, Examensarbete , vt19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.