HUR FRAMSTÄLLS KVINNOR I EN TID PRÄGLAD AV FÖRÄNDRING?

En kvalitativ textanalys av personporträtt i tidskriften ELLE

Syfte: Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det är möjligt att i tidskriften ELLEs personporträtt se tecken på om representationen av kvinnor håller på att förändras i denna tid präglad av kvinnorörelser och Metoo. Även om det inte går att se några spår redan nu anser jag det vara av vikt att kartlägga denna omvälvande period för att i framtiden kunna se om detta ledde till någon förändring.

Teori: Representation, stereotyper, diskurs, genusteori

Metod: Etnografisk innehållsanalys (Ethnographic Content Analysis, ECA)

Material: 10 personporträtt i 10 nummer av tidskriften ELLE

Resultat: Resultatet visade att en hel del har hänt sedan den forskning som nämns under tidigare forskning genomfördes. De äldre stereotyperna för kvinnor, så som mamman som offrar karriären för barnen, är inte synliga. Däremot har en ny variant framträtt, vilket är den lyckliga karriärskvinnan, det vill säga en kvinna som har en framgångsrik karriär och inte har något emot att den upptar större delen av hennes liv. Resultat som förvånade var att fokus på kvinnornas utseende saknades och de fick tala mer om sin karriär än väntat. Vissa genrekonventioner så som ett lyckat kärleksförhållande och
singelskapet som något övergående eller en slags väntan på något har dock överlevt från de stereotyper som nämns i tidigare forskning.

Camilla Lindberg
MKV, Examensarbete , vt18
1051
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.