#METOO

En studie om Metoos gestaltning i svenska medier

thumbnail of 1050

Syfte: Studiens syfte är att analysera mediernas gestaltning av rörelsen Metoo samt de problem Metoo haft för avsikt att uppmärksamma.

Teori: Gestaltningsteorin (framing theory)

Metod: Kvalitativ textanalys

Material: 75 artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter och Expressen. Tagna från perioderna 16-29 oktober 2017, 13-26 november 2017 och 5-18 mars 2018

Resultat: Resultatet visar att mediernas rapportering har gestaltats på ett sätt som ger rörelsen Metoo legitimitet, samtidigt som kritik och artiklar som får Metoo att framstå som illegitim knappt förekommer. Flera problem kopplade till sexuella trakasserier och övergrepp skildras i medierna. En sammanslagen analys av alla dessa visar att medierna gestaltat problemen som tematiska (samhällsproblem) i något större utsträckning än episodiska (kopplade till enskilda individer). De som sedan skildras som ansvariga för att förändring skall ske är dock främst individer – vilket innebär att ansvar skildrats episodiskt. Avslutningsvis visar analysen att utsatta kommer till tals i betydligt större utsträckning än anklagade. Gestaltningen
i dessa reportage bidrar dessutom till att ge dem utsatta  trovärdighet.

Jonna Eklund
MKV, Examensarbete , vt18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.