TERRORISTERNAS PR-BYRÅ?

En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av terrorister och myndigheter i samband med två högerextrema terrorattacker

Syftet med studien är att undersöka likheter och skillnader i hur gärningsmännen och ländernas myndigheter gestaltades i svensk dagspress i samband med terrorattentaten i Oslo/Utöya 2011 och Christchurch 2019

Gestaltningsteori, medielogik, nyhetsvärdering Kvantitativ innehållsanalys

210 artiklar från tidningarna: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen/GT, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten.

Resultatet i vår studie visar att det varit ett större personfokus på Anders Breivik än på Brenton Tarrant i mediernas rapportering. Utrymmet som medierna ger gärningsmännens narrativ är oförändrat över tid men det finns en skillnad i ​hur narrativet kontextualiseras. Det finns både likheter och skillnader i gestaltningen av myndigheterna. Slutsatsen av vår studie är att media inte rapporterar på ett sätt som kan anses vara att inspirera till mer eller mindre attacker i samband med myndigheternas gestaltning. Dock visar vårt resultat att terroristens inramning år 2019 kan få en minskande effekt på potentiella terrorister ​–​ jämfört med 2011.

David Södermalm, Kristoffer Engdahl & Staffan Wahlbeck
MKV, Examensarbete , vt19
1076
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.