PRIORITERAD POLITIK PÅ INSTAGRAM

En kvantitativ innehållsanalys över partiers samstämmighet mellan valmanifest och kommunikation på Instagram

thumbnail of 1085

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur väl Sveriges rikspartiers kommunikation på det sociala mediet Instagram stämmer överens med sina respektive valmanifest.

Teori: I denna uppsatsen används dagordningsteorin och politikens medialisering för att visa på eventuella förklaringar till varför kommunikationen på Instagram eventuellt skiljer sig från partiernas valmanifest.

Metod: Kvantitativ innehållsanalys

Material: Materialet baseras på partiernas och dess partiledares samtliga inlägg på Instagram under perioden 1 juli 2018 – 9 september 2018.

Resultat: Resultatet visar på att det skiljer sig mycket mellan partierna och hur väl deras kommunikation stämmer överens med dess valmanifest.

Julia Tänzer och Klara Wetterlöv
MKV, Examensarbete , vt19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.