“VISSA ÄR IDIOTER, MAN KAN INTE STOPPA DEM”

En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

Syfte: Att undersöka hur unga män förhåller sig till näthat som fenomen i sociala medier.

Teori: The Online Disinhibition Effect, Genusteori, Maskulinitetsteori.

Metod: Kvalitativa intervjuer i kombination med en kvalitativ fokusgrupp.

Material: Sex enskilda intervjuer samt en fokusgrupp med unga män i åldrarna 16-25, utförda under loppet av en vecka 2018.

Resultat: Resultatet visade att de tillfrågade respondenterna såg på näthat som den typ av mobbning och trakasserier man i vardagslivet ser, fast infört till den digitala arenan. Ett tydligt mönster som kunde identifieras är en avtrubbning och nästintill likgiltighet som våra respondenter kände kring näthat, eftersom de är så vana vid fenomenet. Näthatet har alltså normaliserats till den grad att respondenterna inte nämnvärt reagerar när de ser det. Internet erbjuder varje person som vill vistas där en chans till såväl anonymitet som en osynlighet. Respondenterna menar att eftersom man inte behöver se den andra människan i ögonen, så kan det vara betydligt mindre “läskigt” att vara elak. Man finner ett slags skydd bakom sin skärm. Det finns en tydligare bild hos respondenterna kring vilket typ av näthat tjejer blir utsatta för i jämförelse med vad killar blir utsatta för. De är också mer insatta i vem som utsätter tjejer – nämligen andra tjejer. Övergripande var de unga männen väl medvetna om de normer som påverkar situationen på sociala medier och näthat.

Matilda Bergman, Louise Idebäck & Fabian Wennerbäck
MKV, Examensarbete , vt18
1061
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.