VÄRDELADDADE KODORD FÖR HOMOSEXUELLA MÄN

Bland björnar, rådjur och uttrar. En dag på ”zoo”.

Syfte: Syftet är att få en fördjupad förståelse för hur homosexuella män i Sverige uppfattar användningen av och inställning till värdeladdade kordor, så kallade ”tribal codes”, i förhållande med kommunikation och diskutera det ur ett kommunikativt perspektiv.

Teori: Analysen bygger i grunden på semiotik och influeras vidare av sociokulturteori, semiotik, branding och gaykulturens historia för att försöka förstå meningen med kodernas struktur, mening och uppkomst.

Metod: Materialet kommer från intervjuer av homosexuella män i Göteborg och Stockholm där samtal och diskussion fördes om privat bruk av koderna, personliga upplevelser av dem och de homosexuella männens syn på kodernas funktion och deras inställning till kodernas praktiska, negativa samt positiva sidor.

Material: Materialet är inspelningar, transkribering och anteckningar från intervjuerna.

Resultat: Då kodorden snabbt sammanfattar en grov generalisering kan mottagare snabbt urskilja de avsändare som kodar sig enligt det kodord som mottagare är intresserad av. Så länge koderna användes som filter för att, kompletterade med mer information, generellt sålla ut specifika individer sågs de som positiva verktyg. Dock motsägs detta med att kodorden kan vara den enda informationen mottagare väljer att ta till sig och att avsändare riskerar att dehumaniseras.

Viktor Skancke
MKV, Examensarbete , ht18
1072
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.