WE DON’T ALWAYS MARCH STRAIGHT

En kvalitativ undersökning om hbtqi-personers förtroende för den svenska Försvarsmakten

thumbnail of 1073

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad respondenterna som definierar sig inom hbtqi-begreppet anser om den svenska Försvarsmaktens pridekampanjer, samt om de upplever att kampanjerna har haft någon påverkan på deras förtroende för den svenska Försvarsmakten och i så fall om det lett till ökat eller minskat förtroende.

Teori: Maskulinitetsteori, genusteori, förtroendeteori

Metod: Kvalitativa respondentintervjuer

Material: Studien baseras på fem stycken semistrukturerade intervjuer med personer som identifierar sig inom begreppet hbtqi. Till intervjuerna användes Försvarsmaktens pridekampanjer för 2017 och 2018 som diskussionsunderlag.

Resultat: Resultatet ligger i linje med tidigare forskning om att Försvarsmakten är en väldigt maskulint präglad organisation. Det visar också på att avsändaren är väldigt viktig när det handlar om trovärdighet för marknadsföring som riktar sig till hbtqi- personer.

Hanna Bodell och Angelika Knutsson
MKV, Examensarbete , ht18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.