Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (Examensarbete)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
18

En undersökning om tittande på kabelTV i Göteborg.

Ronny Severinsson
ht84
17
Adolf H Emilsson
ht84
13

En skolundersökning i Jönköping.

Kerstin Lekare
ht83
12
Vendela Röhhlander, Susanne Wickman
ht83
11

analys av en dagstidningsläsning i Jönköping

Bosse Reimer
ht83
10

i ett samhällsperspektiv

Ingela Strid
ht83
8

Bakgrund och framtidsutsiker

Birgitta Sivermark, Karin Strand
ht82
7

En analys av ett nytt medium

Tomas Gröndal
ht82
6
Lena Onselius, Susanne Wennstam
vt82
5
Marie-Louise Giertta
vt82
3

- i förhållande till press och bostadssökande

Anna Svensson
vt05
2

En studie i offentlighetsteori

Gunnar Kari Magnusson
vt82