Konkurrensförhållanden inom tidskrifssektorn.

Helene Hafstrand
MKV, Examensarbete , ht83
15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.