IPS (Inter Press Sverige) och bilder av Latinamerika.

Ulrika Gustafsson
MKV, Examensarbete , ht82
9
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.