Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (Examensarbete)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
67
Nina Olsen, Valle Svahn
ht91
64
Magdalena Persson, Ann Tranchell
vt91
61
Niclas Samsioe, Anna Svensson
vt91
50

En jämförande studie av Rapports bild av brottslighet och den verkliga brottsligheten 1979-1989

Bo Lekblad, Karin Mattsson
vt90
44

En, undersökning om radiolyssnande utifrån livsstilsbegreppet.

Charlotta Lekvall, Patrik Vult von Steyern
ht30
42
Kristina Svensson
vt89
40
Rosita Fahlström, Torbjörn Persson
vt89
36
Pia Pedotti, Ulrika Waldenström
vt89
30

En undersökning om internkommunikation på SE-bankens utlandsrörelse i Göteborg.

Sylvia Nylin
ht30
29

Fakta och funderingar om videomediets framtid

Sigurbjörn Kristinsson
ht30
28

En studie av hur mediekonsumtion och medievanor i Västerås påverkas av tillgången till såväl utländsk TV som lokal-TV.

Anne-Marie Hellerström
ht30
22

Upplagor, spridning, läsning

Maria Elliot
ht85
21
Björn Olsson, Björn Wallsten
ht84
20

Tillbakablick, över vad som hänt tidningar och läsare.

Stefan Jönsson, Justus Hultgren
ht84