Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap (Examensarbete)

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
44

En, undersökning om radiolyssnande utifrån livsstilsbegreppet.

Charlotta Lekvall, Patrik Vult von Steyern
ht30
42
Kristina Svensson
vt89
40
Rosita Fahlström, Torbjörn Persson
vt89
36
Pia Pedotti, Ulrika Waldenström
vt89
30

En undersökning om internkommunikation på SE-bankens utlandsrörelse i Göteborg.

Sylvia Nylin
ht30
29

Fakta och funderingar om videomediets framtid

Sigurbjörn Kristinsson
ht30
28

En studie av hur mediekonsumtion och medievanor i Västerås påverkas av tillgången till såväl utländsk TV som lokal-TV.

Anne-Marie Hellerström
ht30
22

Upplagor, spridning, läsning

Maria Elliot
ht85
21
Björn Olsson, Björn Wallsten
ht84
20

Tillbakablick, över vad som hänt tidningar och läsare.

Stefan Jönsson, Justus Hultgren
ht84
18

En undersökning om tittande på kabelTV i Göteborg.

Ronny Severinsson
ht84
17
Adolf H Emilsson
ht84
13

En skolundersökning i Jönköping.

Kerstin Lekare
ht83
12
Vendela Röhhlander, Susanne Wickman
ht83
11

analys av en dagstidningsläsning i Jönköping

Bosse Reimer
ht83
10

i ett samhällsperspektiv

Ingela Strid
ht83
8

Bakgrund och framtidsutsiker

Birgitta Sivermark, Karin Strand
ht82
7

En analys av ett nytt medium

Tomas Gröndal
ht82
6
Lena Onselius, Susanne Wennstam
vt82
5
Marie-Louise Giertta
vt82
3

- i förhållande till press och bostadssökande

Anna Svensson
vt05
2

En studie i offentlighetsteori

Gunnar Kari Magnusson
vt82