Volvo NU, En personaltidnings roll inom Volvo-koncernen.

Eva Ragnarsson
MKV, Examensarbete , vt90
43
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.