En rapport om hur industrins egen bild av miljöfrågan sett ut under de senaste decennierna.

Lena Klang
MKV, Examensarbete , vt90
45
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.