Fritiden som livsstil, En studie av publiken på Nickolas Nickleby vid Göteborgs Stadsteater

Karin Garberg, Madeleine Hellquist
MKV, Examensarbete , vt91
65
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.