Utbildningsradion – en pedagogisk guldgruva?, En studie av UR och användningen av radio och TV i förskola, låg- och mellanstadium.

Anna Erasmie, Anna Lingman
MKV, Examensarbete , ht92
87
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.