Massmedierna och stadsdels-nämndsreformen, En studie av mediernas bevakning av den kommunala verksamheten i Göteborg före och efter införadet av stadsdelsnämnder.

Bengt Johansson
MKV, Examensarbete , ht92
86
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.