Kommunikation – för vem?, Medlemskommunikation på hyresgästföreningen i Västra Sverige.

Lars Johnson, Petra Sundström
MKV, Examensarbete , vt89
39
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.