Biobesökarens kännetecken, En studie av den sociala bakgrunden hos bio-besökarna

Anna-Carin Gustafsson
MKV, Examensarbete , vt92
72
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.